ProLogistics Logo

Профил

 

ПроЛогистикс е фирма која е формирана во втората половина на 2006 година. Основна дејност на фирмата е организација пред се на збирен транспорт на обични и на АДР пратки, покривајќи ја територијата на цела Европа без исклучок.

Преку комбиниран транспорт бродски/авионски/камионски, вршиме достава на пратки кои доаѓаат од земјите на блискиот и далечниот исток. Истовремено вршиме царинење на истите (увозно-извозно), oрганизацијата на транспортот на принцип врата-до-врата во експорт/импорт како и транзит ширум земјите на Европа, што нас не прави ефикасни и успешни во својата дејност, а Вам Ви заштедува време и финансии.

Знаењето, брзината, ефикасноста, како и поволните услови кои ги нудиме во извршување на нашите горенаведени услуги, се причина повеќе да не одберете како партнер за соработка. Ќе ни биде чест да работите со нас, и затоа однапред Ви благодариме.

Дејности

 

  • Збирен транспорт и складирање на роби во ЈЦС, Скопје
  • Камионски транспорт на комплетни товари ширум земјите на Европа
  • Бродски контејнерски транспорт - FCL (full container load) од Америка, Кина и блиски исток до Драч Албанија, Македонија и Косово
  • Збирен контејнерски транспорт - LCL (less than container load) од Америка и Кина до Албанија, Македонија и Косово
  • Авионски транспорт од сите земји на Европа и ширум светот
  • Консолидација на пратки во извоз и увоз и нивна дистрибуција на до крајната дестинација
  • Редовна линија во извоз еднаш неделно на релација: Македонија - Австрија, Германија, Швајцарија; Албанија; Косово; Грција; Бугарија; Србија, Црна Гора;
  • Логистичка поддршка во Македонија
  • Организација на транспорт на принцип "door-to-door и "trailer trucking"
  • Совети и консултации од областа на логистиката и транспортот

Контакт

 

Адреса: бул. Крсте Мисирков 15/9
1000, Скопје Македонија

Мобилен: +389 71 237 637
телефон: +389 2 3114 000
Факс: +389 2 3114 001
Skype: prologisticsmk
E-пошта: contact@prologistics.com.mk

 

Contact

 

Address: bul. Krste Misirkov 15/9
1000, Skopje, Macedonia

Mobile: +389 71 237 637
Telephone: +389 2 3114 000
Fax: +389 2 3114 001
E-mail: contact@prologistics.com.mk
Skype: prologisticsmk